Pangkalahatang Ideya ng Coronavirus 2019 (COVID-19)

Tingnan ang lahat ng mga phinasa website na ito sa iyong gustong wika:

    • Ang pahinang ito ay pangkalahatang-ideya lamang, ngunit alam mo ba na maaari mong makita ang lahat ng impormasyon sa website ng Lungsod sa iyong gustong wika? Madali lang ito. Narito kung paano 🡪
    • Pumunta sa tuktok ng pahina at piliin ang opsyon na may tatak na, “Select Language” 

Mga Utos ng Opisyal ng Kalusugan

  • Ang Lungsod ng Long Beach ay naglabas ng mga utos pangkalusugan na naghihigpit sa mga aktibidad ng komunidad upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga utos ay nakahanay sa mga pagsisikap ng rehiyon, kabilang ang Pampublikong Kalusugan ng LA County, ang Lungsod ng Los Angeles, at Pampublikong Kalusugan ng Pasadena, pati na rin ang statewide na utos na inisyu ni Gobernador Newsom noong Marso  19, 2020.
  • Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa Pahina ng Web para sa mga Utos ng COVID-19

“Masligtas sa Tahanan” na Utos at mga Isinangguning Dokumento

Diyagnostikong Pagsusuri

Mga Utos sa Paghihiwalay at Pagkuwarentina at mga Isinangguning Dokumento

Mga Protokol para sa mga Licensed Congregate Health Care na Pasilidad 

Pagsusuri:

  • Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa Pahina ng Web ng Pagsusuri.
  • Kung mayroon kang karagdagang katanungan para sa pagsusuri o kailangan mo ng tulong upang magpasuri, tumawag sa InfoLine ng Lungsod sa (562)570-4636.

Gamitin ang mga mapagkukunan sa iyong wika:

Manatiling Impormado:

<h1>Pangkalahatang Ideya ng Coronavirus 2019 (COVID-19)</h1><h4>Tingnan ang lahat ng mga phinasa website na ito sa iyong gustong wika:</h4><ul><ul><li><span>Ang pahinang ito ay pangkalahatang-ideya lamang, ngunit alam mo ba na maaari mong makita ang </span><span>lahat</span><span> ng impormasyon sa website ng Lungsod sa iyong gustong wika? Madali lang ito. Narito kung paano 🡪</span></li><li><span>Pumunta sa tuktok ng pahina at piliin ang opsyon na may tatak na, “Select Language</span><span>”&nbsp;</span></li></ul></ul><div><img alt="" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/images/diseases-and-condition/covid-19/language-gif.gif,,61395?epieditmode=False" width="978" height="506" mce_epiimageresize_id="uniqName_209_1_editorFrame_mce_5" /></div><h4><span><span><span>Mga Utos ng Opisyal ng Kalusugan</span></span></span></h4><ul><li><span><span id="docs-internal-guid-1a70236f-7fff-ce28-45c2-5808ce8f3d87"><span>Ang Lungsod ng Long Beach ay naglabas ng mga utos pangkalusugan na naghihigpit sa mga aktibidad ng komunidad upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga utos ay nakahanay sa mga pagsisikap ng rehiyon, kabilang ang Pampublikong Kalusugan ng LA County, ang Lungsod ng Los Angeles, at Pampublikong Kalusugan ng Pasadena, pati na rin ang </span><a href="https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf"><span>statewide na utos</span></a><span> na inisyu ni Gobernador Newsom noong Marso&nbsp; 19, 2020.</span></span></span></li><li><span>Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa </span><a href="/EPiServer/CMS/Content/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/covid-19-orders,,60947/?epieditmode=False" title="Pahina ng Web para sa mga Utos ng COVID-19"><span>Pahina ng Web para sa mga Utos ng COVID-19</span></a></li></ul><p>“Masligtas sa Tahanan” na Utos at mga Isinangguning Dokumento</p><ul><li>7/13/2020 - <a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/safer-at-home-health-order,,61874?epieditmode=False">Masligtas sa Tahanan na Utos para Pagkontrol ng COVID-19</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/safer-at-home-health-order_span,,62091?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/safer-at-home-health-order_khmer,,62090?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/safer-at-home-health-order_tagalog,,62236?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li></ul><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-a---physical-distancing-protocol,,61664?epieditmode=False">Protokol sa Pisikal na Pagdistansya</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-a---physical-distancing-protocol_span,,61832?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-a---physical-distancing-protocol_khmer,,62357?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix--a--physical-distancing-protocol_tagalog,,61831?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-o---campground-and-rv-park-protocols,,62693?epieditmode=False">Protokol sa Kampground at RV Parke</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-o---campground-and-rv-park-protocols_spanish,,63264?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-o---campground-and-rv-park-protocols_khmer,,63263?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-o---campground-and-rv-park-protocols_tagalog,,63265?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-n---day-camp-protocols,,62696?epieditmode=False">Protokol sa Day Kamp</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-n---day-camp-protocols_spanish,,63261?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-n---day-camp-protocols_khmer,,63260?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-n---day-camp-protocols_tagalog,,63262?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-h---dine-in-restaurant-protocols,,62264?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-07f40173-7fff-1fcf-7d60-c1c6432e1b89">Protokol sa Pag-dine-In ng Restawran</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-h---dine-in-restaurant-protocols_spanish,,62385?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-h---dine-in-restaurant-protocols_khmer,,62384?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-h---dine-in-restaurant-protocols_tagalog,,62383?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-f---golf-course-protocols-,,62262?epieditmode=False">Protokol sa Pisikal na Pagdistansya sa Golf</a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-f---golf-course-protocols_spanish,,63282?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-f---golf-course-protocols_khmer,,63281?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-f---golf-course-protocols_tagalog,,63283?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-l---grocery-facility-protocols,,62268?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-d4afbba8-7fff-2454-b449-ad5cc41092be">Protokol ng Pasilidad ng Groseri</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-l---grocery-facility-protocols_spanish,,62397?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-l---grocery-facility-protocols_khmer,,62396?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-l---grocery-facility-protocols_tagalog,,62395?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><span id="docs-internal-guid-be3ef020-7fff-dd68-76f8-dac156f8eebb"><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-m---gym-and-fitness-center-protocols,,62694?epieditmode=False">Protokol sa mga Pasilidad ng Gym at Fitness</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-m---gym-and-fitness-center-protocols_spanish,,63258?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-m---gym-and-fitness-center-protocols_khmer-final,,63257?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-m---gym-and-fitness-center-protocols_taglog,,63259?epieditmode=False">Tagalog</a>)</span></li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-i---hair-salons-and-barbershop-protocols,,62265?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-20dcf15f-7fff-5f18-a8bf-b0a7b44a52a3">Protokol sa Salon ng Buhok at Barbero</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-i---hair-salons-and-barbershop-protocols_spanish,,62388?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-i---hair-salons-and-barbershop-protocols_khmer,,62387?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-i---hair-salons-and-barbershop-protocols_tagalog,,62386?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-q---hotel--lodging--and-short-term-rental-protocols,,62689?epieditmode=False">Protokol sa mga Hotel, Lodging, at Short Term Rental</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-q---hotel--lodging--and-short-term-rental-protocols_span,,63270?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-q---hotel--lodging--and-short-term-rental-protocols_khmer,,63269?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-q---hotel--lodging--and-short-term-rental-protocols_tagalog,,63271?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li>Institutes of Higher Education Protocols (Spanish) (Khmer) (Tagalog)</li><li>Institutes of Higher Education Exposure Management Plan (Spanish) (Khmer) (Tagalog)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-j----mobile-food-vendor-protocols,,62266?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-d7ffdac3-7fff-ad8d-e339-876e015829e8">Protokol ng Mobile Vendor ng Pagkain</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-j----mobile-food-vendor-protocols_spanish,,62391?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-j----mobile-food-vendor-protocols_khmer,,62390?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-j----mobile-food-vendor-protocols_tagalog,,62389?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-p---museum--gallery--and-aquarium-protocols,,62692?epieditmode=False">Protokol sa Museo, Galerya, at Aquarium</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-p---museum--gallery--and-aquarium-protocols_spanish,,63267?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-p---museum--gallery--and-aquarium-protocols_khmer,,63266?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-p---museum--gallery--and-aquarium-protocols_tagalog,,63268?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-r---music--film--and-television-production-protocols,,62690?epieditmode=False">Protokol sa Musika, Pelikula at Produksyon sa Telebisyon </a>(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-r---music--film--and-television-production-protocols_span,,63273?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-r---music--film--and-television-production-protocols_khmer,,63272?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-r---music--film--and-television-production-protocols_tagalog,,63274?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-u---nail-salon-protocols,,62998?epieditmode=False">Protokol sa Mga Salon ng Kuko</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-u---nail-salon-protocols_spanish,,64340?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-u---nail-salon-protocols_khmer,,64339?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-u---nail-salon-protocols_tagalog,,64341?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-g---office-worksite-protocols,,62263?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-cdf48df8-7fff-d753-21a1-c77b6eec8ef2">Protokol sa Lugar ng Trabaho ng Opisina</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-g---office-worksite-protocols_spanish,,62375?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-g---office-worksite-protocols_khmer,,62374?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-g---office-worksite-protocols_tagalog,,62373?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-d---outdoor-equipment-rental-protocols,,62260?epieditmode=False">Protokol sa Serbisyong Pagrenta ng Kagamitang Panlabas</a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-d---outdoor-equipment-rental-protocols_spanish,,62364?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-d---outdoor-equipment-rental_khmer,,62365?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-d---outdoor-equipment-rental-protocols_tagalog,,62366?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-v---personal-care-establishments-protocols,,63000?epieditmode=False">Protokol sa Mga Establisyemento ng Personal na Pangangalaga</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-v---personal-care-establishments-protocols_span,,64343?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-v---personal-care-establishments-protocols_khmer,,64342?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-v---personal-care-establishments-protocols_tagalog,,64344?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-s---protocol_prosportsleagues_facilities_training_spectfreeb,,62688?epieditmode=False">Protokol para sa Mga Liga at Pasilidad ng Propesyonal na Isports-Mga Libreng Kaganapan </a>(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-s---protocol_prosportsleagues_facilities_training_spectfree_span,,63275?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-s---protocol_prosportsleagues_facilities_training_spectfreeb_khmer,,63276?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-s---protocol_prosportsleagues_facilities_training_spectfreeb_tagalog,,63277?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><span id="docs-internal-guid-6a75234c-7fff-fb5a-b7fb-090dbe66fddc"><span>Protokol para sa Mga Programa para sa Paaralang-edad na Mga Bata (Espanyol) (Khmer) (Tagalog)</span></span></li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-k----protocols-for-pools-in-shared-residential-facilities,,62267?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-e160d437-7fff-ed1f-2db4-78a1b16776de">Protokol para sa Pampublikong Palanguyan</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-k----protocols-for-pools-in-shared-residential-facilities_spanish,,62394?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-k----protocols-for-pools-in-shared-residential-facilities_khmer,,62393?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-k----protocols-for-pools-in-shared-residential-facilities_tagalog,,62392?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li>Protokol sa Pagbubukas muli ng Mga Paaralang K-12 (Espanyol) (Khmer) (Tagalog)</li><li>Protokol sa Pagbubukas muli ng Mga Paaralang K-12 - Plano sa Pamamahala ng Pagkalantad sa COVID-19&nbsp; (Espanyol) (Khmer) (Tagalog)&nbsp;</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-b---retail-in-person-shopping-protocols,,62258?epieditmode=False"><span id="docs-internal-guid-eb551fb8-7fff-3ab6-7b69-39703ff9898d">Protokol ng Pamimili sa Mga In-Person na Pagbebenta</span></a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/retail-physical-distancing-protocol_span,,61836?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/retail-physical-distancing-protocol_khmer,,61838?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/retail-physical-distancing-protocol_tagalog,,61837?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-c---small-charter-services-protocols,,62259?epieditmode=False">Protokol para sa Maliliit na Charter Services</a>&nbsp;(<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-c---small-charter-services-protocols_spanish,,62359?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-c---small-charter-servives_khmer,,62361?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-c---small-charter-services-protocols_tagalog,,62360?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-e---tennis-protocols,,62261?epieditmode=False">Protokol sa Pisikal na Pagdistansya sa Tenis</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-e---tennis-protocols_spanish,,63279?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-e---tennis-protocols_khmer,,63278?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/appendix-e---tennis-protocols_tagalog,,63280?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li><li><span id="docs-internal-guid-20e39abb-7fff-c811-7b6e-a52414c9ef12"><span>Protokol sa Mga Programa sa Isports ng Kabataan&nbsp; (Espanyol) (Khmer) (Tagalog)</span></span></li></ul></li></ul><p dir="ltr"><span>Diyagnostikong Pagsusuri</span></p><ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" role="presentation"><a href="/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/health-order-for-diagnostic-testing-in-healthcare-facilities">Utos sa Kalusugan para sa Diyagnostikong Pagsusuri sa Mga Pasilidad ng Pangangala ng Kalusugan</a> (<a href="/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/diagnostic-testing-health-order_spanish">Espanyol</a>) (<a href="/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/diagnostic-testing-health-order_khmer">Khmer</a>) (<a href="/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/diagnostic-testing-health-order_tagalog">Tagalog</a>)</p></li></ul><p>Mga Utos sa Paghihiwalay at Pagkuwarentina at mga Isinangguning Dokumento</p><ul><li>7/27/2020 - <a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/quarantine-order,,64327?epieditmode=False">Utos na Emerhensiyang Pagkuwarentina ng Pampublikong Kalusugan</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-quarantine-order_span,,62050?epieditmode=False">Spanish</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-quarantine-order_khmer,,62046?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-quarantine-order_tagalog,,62048?epieditmode=False">Tagalog</a>)<ul><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/covhomequarantine,,60380?epieditmode=False">Mga Tagubilin sa Pagkuwarentina sa Bahay para sa mga Malalapit na Kontact ng Taong may Sakit na Coronavirus 2019 (COVID-19)</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/HomeQuarantineGuidanceSpanish,,60382?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/home-quarantine-instructions_khmer,,61907?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/home-quarantine-instructions_tagalog,,61905?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li></ul></li><li>7/27/2020 - <a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/isolation-health-order,,64326?epieditmode=False">Utos na Emerhensiyang Paghihiwalay ng Pampublikong Kalusugan</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-isolation-order_span,,62049?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-isolation-order_khmer,,62045?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/5-7-20-isolation-order_tagalog,,62047?epieditmode=False">Tagalog</a>)<ul><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/homeisolationencov,,60381?epieditmode=False">Mga Tagubilin sa Paghihiwalay ng sarili sa Bahay ng mga Taong may impeksyon na Coronavirus-2019 (COVID-19)</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/homeisolationencovspn,,60383?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/home-isolation-instructions_khmer,,61908?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/home-isolation-instructions_tagalog,,61906?epieditmode=False">Tagalog</a>)</li></ul></li></ul><p>Mga Protokol para sa mga Licensed Congregate Health Care na Pasilidad&nbsp;</p><ul><li><span id="docs-internal-guid-820de710-7fff-1105-03f1-f25dc100cd3c"><span>4/15/2020 - </span><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/health-order---licensed-congregate-facilities,,61047?epieditmode=False">Mga kinakailangang Protokol para sa mga Licensed Congregate Health Care na Pasilidad</a> (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/health-order_cong-facilities_spanish,,61221?epieditmode=False">Espanyol</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/health-order---congregate-facilities_khmer,,61222?epieditmode=False">Khmer</a>) (<a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/health-orders/health-order-cong-facilities_tagalog,,61376?epieditmode=False">Tagalog</a>)</span></li></ul><h4><span id="docs-internal-guid-2948d260-7fff-c224-1627-b69c0b951f3e"><span>Pagsusuri:</span></span></h4><ul><li><span>Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa </span><a href="http://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/covid-19-testing/" title="Pahina ng Web" target="_blank"><span>Pahina ng Web</span></a><span> ng Pagsusuri.</span></li><li><span>Kung mayroon kang karagdagang katanungan para sa pagsusuri o kailangan mo ng tulong upang magpasuri, tumawag sa InfoLine ng Lungsod sa (562)570-4636.</span></li></ul><h4>Gamitin ang mga mapagkukunan sa iyong wika:</h4><ul><li>Para sa pinaka bagong impormasyon, bumisita sa Pahina ng Web ng <a href="http://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/assistance-resources/" target="_blank" title="Mapagkukunan para sa COVID-19">Mapagkukunan para sa COVID-19</a></li><li>Pamplet: <a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/how-do-i-protect,,60718?epieditmode=False">Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at ang iba pa mula sa COVID-19?</a></li><li><a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/how-do-i-protect,,60718?epieditmode=False">&nbsp;</a>Pamplet: <a href="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/general-public-handouts-and-graphics/WhatYouNeedtoKnowFlyerTagalog,,58418?epieditmode=False">Mga palatandaan at sintomas ng COVID-19</a></li></ul><h4><span><span><span>Manatiling Impormado:</span></span></span></h4><ul><li><span>Mag-rehistro sa&nbsp;</span><a href="https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BF1A3204FF82" title="Alerto ng Long Beach" target="_blank"><span>Alerto ng Long Beach</span></a></li><li><span>Tingnan ang pinaka bagong&nbsp;</span><a href="http://longbeach.gov/city-press-release-archive/" title="Opisyal na mga Pahayag" target="_blank"><span>Opisyal na mga Pahayag</span></a></li><li><span>Tingnan ang pinaka bagong&nbsp;</span><span><a href="https://www.youtube.com/user/LongBeachCityCA/videos?view=0&amp;sort=dd&amp;flow=grid" title="Pagpupulog ng Pahayag" target="_blank">Pagpupulog ng Pahayag</a></span></li></ul><ul><li><span>Sundan ang &nbsp;</span><a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19LongBeach?src=hashtag_click%20%3Chttps://twitter.com/hashtag/COVID19LongBeach?src=hashtag_click&amp;gt;" title="#COVID19LongBeach" target="_blank"><span>#COVID19LongBeach</span></a><span>&nbsp; </span><a href="http://longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/#twitter_feed" title="@LongBeachCity sa Twitter" target="_blank"><span>@LongBeachCity sa Twitter</span></a></li><li><span>Impormasyon ng Estado:&nbsp;</span><a href="https://covid19.ca.gov/" title="Kagawarang Pangkalusugan ng Publiko ng California (CDPH, inisyal sa Ingles)" target="_blank"><span>Kagawarang Pangkalusugan ng Publiko ng California (CDPH, inisyal sa Ingles)</span></a></li><li><span>Impormasyon Federal:&nbsp;</span><span><a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html" title="Mga Sentro para sa Kontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC, inisyal sa Ingles)" target="_blank">Mga Sentro para sa Kontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC, inisyal sa Ingles)</a></span></li><li>Impormasyon Global:&nbsp;<a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019" title="Organisasyon Pangkalusugan ng Mundo (WHO, inisyal sa Ingles)" target="_blank">Organisasyon Pangkalusugan ng Mundo (WHO, inisyal sa Ingles)</a></li></ul>