មេរោគកូរ៉ូណា​​ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)​​ សេចក្តីសង្ខេបនៃពិពណ៌ទូទៅ

អានទំព័រទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះក្នុងភាសាដើមរបស់លោកអ្នក៖

    • ទំព័រនេះគ្រាន់តែជា​សេចក្តីសង្ខេបនៃពិពណ៌នាទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថាលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់ទីក្រុងជាភាសាដើមរបស់លោកអ្នកយ៉ាងងាយស្រួល? គឺងាយស្រួលណាស់។ នេះជារបៀបធ្វើ🡪
    • រំកិលទៅផ្នែកខាងលើនៃកុំព្យូទ័រហើយចុចលើប៊ូតុងដែលមានស្លាក “Select Language” ។

បទបញ្ជារបស់មន្រ្តីសុខាភិបាល

  • ទីក្រុងឡុងប៊ិចបានចេញបទបញ្ជាសុខភាពដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ដែលជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបន្ថយល្បឿននៃការរាលដាលនៃជម្ងឺ COVID-19។ បទបញ្ជានេះគឺស្របនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់រួមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃខោនធី LA  ទីក្រុង Los Angeles  និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃ Pasadena ក៏ដូចជាបទបញ្ជាទូទាំងរដ្ឋដែលបានចេញដោយអភិបាលរដ្ឋ Newsom នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័របទបញ្ជាកូវីដ-១៩

បទបញ្ជារក្សាសុវត្ថិភាពដោយនៅផ្ទះនិងឯកសារយោង

បទបញ្ជាឱ្យនៅដោយឯងនិងបទបញ្ជាឱ្យនៅដាច់ពីអ្នកដទៃនិងឯកសារយោង

ពិធីសារសម្រាប់បណ្តាញកន្លែងព្យាបាលសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ការធ្វើតេស្ត៖

  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃការធ្វើតេស្ត
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរបន្ថែមអំពីការធ្វើតេស្តឬត្រូវការជំនួយក្នុងការណាត់ជួបសូមទូរស័ព្ទទៅខ្សែពត៌មានរបស់ទីក្រុងនៅលេខ (៥៦២) ៥៧០-៤៦៣៦។

ទទួលបានធនធានជាភាសារបស់លោកអ្នក៖

បន្តទទួលព័ត៌មានថ្មីៗ៖